Program konferencie EKO-manažér 2015

 
Konferencia EKO-manažér je organizovaná v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Za Úrad vlády SR ako Národného kontaktného bodu pre švajčiarsko-slovenskú spoluprácu sa zúčastní Oľga Radová z odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu sekcie bilaterálnych finančných nástrojov.
 
Dátum konania: 23.02.2015 (pondelok)
Miesto konania: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 150/20, Bratislava
 
Program
 
09:00 – 09:15 Registrácia účastníkov
09:15 – 09:20 Otvorenie konferencie(Ing. Loffayová, riaditeľka SOŠ chemickej)
09:20 – 11:00 Druhý Černobyľ bude samotný Černobyľ? (Mikuláš Bartal, SOŠ chemická)
11:00 – 11:15 Prestávka
   
11:15 – 11:45 Eko-aktivity a enviromentálny výskum na stredných školách
Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo ŽP (Dominik Juračka, SOŠ chemická)
Štúdium vylúhovania medi z banských odpadov (Denisa Horváthová, SOŠ chemická)
 
11:45 – 12:30 Obed
   
12:30 – 14:00 Eko-aktivity na základných školách
Prezentácie základných škôl
14:00 Záver konferencieAko sa dostanete na miesto konania konferencie?
Účastníci konferencie mimo Bratislavy môžu pri plánovaní cesty z Autobusovej stanice alebo Hlavnej stanice využiť plánovač na stránke http://imhd.zoznam.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-spojenia.html 

Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
17105