> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Pál Csáky


podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006Dátum a miesto narodenia: 21.03. 1956, Šahy, Slovenská republika
Stav: ženatý, štyri dcéry
Národnosť: maďarská

Vzdelanie

1976 - 1980   Vysoká škola chemicko-technologická, Pardubice, ČR, Diplomovaný inžinier, Obor: fyzikálna organická chémia
Zamestnanie a politické funkcie
2002 - súčasnosť Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
1998 - 2002   Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj
1998 -   súčasnosť Podpredseda Strany maďarskej koalície a predseda ministerského klubu
1992 - 1998   Predseda poslaneckého klubu Maďarského kresťansko-demokratického hnutia
1991 - 1998   Podpredseda Maďarského kresťansko-demokratického hnutia
1990 -   Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky - znovuzvolený v 1992, 1994, 1998, 2002
1981 - 1990   Vedúci technológ, LEVITEX, Levice

Členstvo vo výboroch
1998 - súčasnosť Predseda nasledujúcich výborov a rád vlády:
Výbor ministrov pre európske záležitosti
Rada vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Rada vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami
Rada vlády pre mimovládne organizácie
Rada vlády pre trvalo-udržateľný rozvoj
Výbor ministrov pre drogovú závislosť a kontrolu drog
Členstvo v inštitúciách EU a Rady Európy
1994 - 1998   člen Spoločného výboru Národnej rady SR a Európskeho parlamentu
1993 - 1994   člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

Publikácie:

Knihy v maďarskom jazyku:
1998 -  Két világ között (Medzi dvoma svetmi), Foundation of Mécs László, Bratislava
1994 -  Magyarként Szlovákiában (Byť Maďarom na Slovensku), Pannonia, Bratislava
1994 -  Úton (Na ceste), Madách, Bratislava
1993 -  Csillagok a falu felett (Hviezdy nad dedinou), R-press, Levice
1992 -  Emlékek könyve (Kniha spomienok), Madách, Bratislava
Viac ako 1000 rôznych článkov, beletria, publicistika

Jazyky
český, ruský, anglický, nemecký, maďarský