Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

PAMIATKOVÝ ÚRAD SR

Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Telefón: 02/5477 4444 02/5477 5844
E-mail: info@pamiatky.gov.sk
Internetová stránka: http://www.pamiatky.sk/