Pamiatkový úrad vyškolí odborníkov v okamžitom a odbornom zásahu poškodenej pamiatky

23.06.2015

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Úradom vlády SR organizujú ďalší zo série seminárov pre vlastníkov a správcov nehnuteľných kultúrnych pamiatok o tom, ako sa dobre postarať o svoju pamiatku. Ide o súčasť projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, financovaného  zo zdrojov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Seminár sa uskutoční v stredu 24.júna 2015 od 13.30 – 17.30 hod v Objavovni Prírodovedného múzea SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava.

Projekt je novou aktivitou Pamiatkového úradu SR -  prostredníctvom nej sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok a priamo  na mieste sa odstraňujú  drobné poruchy. Zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach  jeho údržby.
Súčasťou seminára budú  aj ukážky zásahu jednej z troch inšpekčných skupín  Pro Monumenta -   Pamiatkový úrad Slovenskej republiky má od začiatku februára tohto roku k dispozícii tri špeciálne motorové vozidlá s kompletnou výbavou, ktoré slúžia ako pojazdné dielne schopné ihneď zasiahnuť v prípade porúch či havarijných stavov tej ktorej pamiatky na Slovensku.
 
Pre média je vstup na podujatie voľný.
 
Kontakt:Branislav Rezník, branislav.reznik@pamiatky.gov.sk; 02/20464334; 0905 483 561
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
www.pamiatky.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky
www.eeagrants.org
18089