Pamiatky podporené z Finančného mechanizmu EHP úradu vlády sa začnú opravovať na jar a leto 2015 a pribudnú k nim ďalšie

18.02.2015

Úrad vlády SR ako Správca programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (Granty EHP a Nórska) uzavrel v novembri minulého roka v Sobášnom paláci v Bytči zmluvy na 12 projektov obnovy a záchrany nášho kultúrneho dedičstva, ku ktorým neskôr pribudli ďalšie dva projekty. Celková suma určená na tieto projekty je cca 6 miliónov eur.

Podporené projekty výrazne prispejú k zachovaniu našich pamiatok európskeho či svetového významu. Ide o významné objekty kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa na celom území Slovenska, napríklad  Dóm svätej Alžbety, hrad Devín, neologická synagóga v Žiline či zámok v Holíči a ďalšie.

V siedmich z nich sa už uskutočnili úvodné konferencie, na ktorých boli predstavené laickej aj odbornej verejnosti. Prijímatelia využili zimné obdobie aj k príprave podkladov na vyhlásenie verejných obstarávaní, niektoré z nich vyhlásené už boli, iné sú tesne pred vyhlásením. Práce na väčšine z pamiatok sa začnú už na jar a najmä v lete toho roku. 
  
Nórsko je jednou z troch krajín - spoločne s Islandom a Lichtenštajnskom - ktoré už niekoľko rokov podporujú obnovu a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva na Slovensku prostredníctvom fondov EHP a Nórska. Nórske veľvyslanectvo je pripravené pomáhať nielen finančne pri malých a veľkých projektoch, ale aj pri hľadaní si partnerov v Nórsku. Podľa slov veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Ingy Magistad: „Ochrana kultúrneho dedičstva je dôležitá pre sociálnu kohéziu,zachovanie histórie pre budúce generácie a môže významne prispieť k ekonomickým činnostiam,tvorbe pracovných miest a zvýšenému turistickému ruchu.“
 
"Dobrou správou pre všetkých, ktorým leží na srdci zachovávanie vzácnych pamiatok pre budúce generácie, je skutočnosť, že sme mohli podporiť aj ďalších deväť projektov v sume cca 4,5 milióna eur," konštatuje generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak. Obnoví sa Kostol svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov, časť bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku, zrenovuje sa aj historická budova Štátneho divadla Košice, opravia strechy a fasáda Pisztoryho paláca v Bratislave, zrevitalizuje sa  hradisko na Molpíri, Vodný mlyn Dunajský Klátov, vynovenú podobu získa Považský hrad a  hrad Zborov, obnovia sa zatiaľ nezrekonštruované časti Nitrianskeho hradu a zlepší sa sprístupnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky turistom.  Prezentácia týchto projektov spojená s tlačovou konferenciou a podpisom zmlúv medzi úradom vlády a prijímateľmi finančných prostriedkov, ktorými sú obce, mestá, neziskové organizácie, občianske  združenia a pod. sa uskutoční 24.2.2015 v Nitre, v aule Kňazského seminára  o 10.00 hodine.
 
Verejnosť a médiá zároveň srdečne pozývame na inšpekčnú návštevu Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorú vykoná Pamiatkový úrad SR v rámci projektu ProMonumenta. Súčasťou inšpekčnej prehliadky bude mediálne veľmi zaujímavá prezentácia postupov, ktoré odborné tímy Pamiatkového úradu vykonávajú pri posudzovaní stavu národných kultúrnych pamiatok. Aj projekt ProMonumenta je finančne podporený z prostriedkov Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a štátneho rozpočtu SR.
 
Úrad vlády SR
Nórske veľvyslanectvo v Slovenskej republike
17093