> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Pavol Kanis


minister obrany Slovenskej republiky
od 30. 10. 1998 do 2. 1. 2001

Ministerstvo obrany

Pavol Kanis sa narodil 27. augusta 1948 v Prahe. V období 1967-1972 študoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK (FFUK) v Bratislave. Vyštudoval aj Právnickú fakultu UK (PF UK) v Bratislave.

Počas vojenskej služby učil na Vysokej škole vo Vyškove. V období 1972-1989 pracoval vo výskume, kde sa venoval otázkam stavu a perspektív slovenskej spoločnosti.

V rokoch 1990-1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia. V období od roku 1992 do marca 1994 bol poslancom NR SR a súčasne podpredsedom zahraničného výboru NR SR.

V roku 1994 bol prvým podpredsedom Strany demokratickej ľavice (SDĽ) a autorom jej zahranično-politického programu. Od februára 1995 do apríla 1996 bol podpredsedom SDĽ pre styk s inými organizáciami. Je predsedom Rady sekcií praktickej politiky SDĽ.

Vo funkcii ministra obrany SR bol od marca 1994 do novembra 1994.

Od novembra 1994 bol poslancom NR SR za koalíciu Spoločná voľba, členom výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a členom Stálej delegácie NR SR v Severoatlantickom zhromaždení.

Je ženatý a má dve deti.