Perla Pohronia, Kláštor Hronský Beňadik, vďaka fondom krajín EHP opäť o čosi bližšie k svojej najkrajšej podobe

06.04.2016

Časť unikátneho benediktínskeho kláštora  s chrámom a celým komplexom budov, ktorý ohromuje návštevníkov svojou monumentálnosťou a spojením gotiky, renesancie i baroka, bude vďaka grantu Finančného mechanizmu EHP, ktorého správcom je Úrad vlády SR,  zachránená.  Projekt s názvom: Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry vo výške takmer 600 000 eur realizuje  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra.

V rámci projektu boli doteraz naštartované práce na obnove opátskeho krídla s baštou a sýpke s baštou. Ide najmä o práce záchranné. V minulosti Nitrianske biskupstvo zrekonštruovalo krov a strechu, obnovené boli výplne otvorov. Súčasťou projektu sú aj  reštaurátorské práce  na severnej  fasáde opátskeho krídla, na rôznych kamenných portáloch, obnova klenieb aj na objekte sýpky a pod.

Vďaka tejto čiastočnej rekonštrukcii môžu v budúcnosti vzniknúť aj priestory (multifunkčná sála, malá sála) na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít s  expozíciou o dejinách kláštora počas rôznych storočí, o fungovaní rehoľníkov, ako aj o internačnom tábore z dôb socializmu. Po zrealizovaní projektu bude kostol prístupný verejnosti  pravidelne a bude vybudovaná kompletná turistická infraštruktúra, ktorá tomuto historickému skvostu tak veľmi chýbala.
 
 
Konferencia k ukončeniu projektu sa uskutoční vo štvrtok 7.apríla 2016 o 11,00 hodine v priestoroch Obecného úradu Hronský Beňadik     za účasti generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Jána Kraka, zástupcov veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, realizátora i partnerov projektu. Súčasťou konferencie bude aj obhliadka vynovených priestorov.
 
Kontakt pre médiá:Veronika Pleštinská; dieceznemuzeum@gmail.com;  +421 903 982 802
 
Webstránka projektu: http://www.biskupstvo-nitra.sk/oznamy/obnova-casti-byvaleho-klastora-benediktinov-v-hronskom-benadiku-za-ucelom-jeho-spristupnenia-sirokej-verejnosti-a-dobudovania-turistickej-infrastruktury/
 
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
Biskupstvo Nitra
www.biskupstvo-nitra.sk
 
20350