Peter Pellegrini: Poďme zmeniť systém manažovania štátu

19.11.2019

Premiér Peter Pellegrini sa na Úrade vlády SR v Bratislave stretol s predstaviteľmi analytických jednotiek úradov štátnej správy. Vládnym analytikom povedal, že spoločnosť očakáva príchod novej éry, ktorá so sebou prinesie zmenu. „Musí to byť zodpovedná zmena, ktorá povedie k zlepšeniu životov ľudí a zasiahne aj do riadenia štátu. Zmena sa musí opierať o fakty a dáta. Už dnes máme množstvo údajov, ktoré by nám mohli výrazne uľahčiť riadenie štátu, máme však problém s ich spracovaním, vyvodením správnych záverov a aplikovaním výsledkov do praxe,“ skonštatoval predseda vlády. Zdôraznil, že pri zmenách štátu na jeho modernejšiu podobu musíme zabudnúť na rezortizmus a úradnícke maniere. „Sledujme vždy výsledok, nebojme sa v tomto napodobniť aj úspešné manažérske postupy zo súkromnej sféry.“

Analytické jednotky pôsobia na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy. Ich hlavnou úlohou je prinášať efektívne riešenia pri vynakladaní finančných prostriedkov štátu. Peter Pellegrini ocenil, že v nich pracujú mladí a vzdelaní ľudia. „Vysielate tým odkaz, že ľudia ako vy vedia nájsť zmysluplné uplatnenie nielen v súkromnom sektore, ale aj v službách štátu. Ukazujete, že je lepšie priložiť ruku k dielu pri postupných a zodpovedných zmenách v riadení štátu, ako len zvonku nadávať a kritizovať. Som presvedčený, že máte obrovský potenciál skutočne pomôcť Slovensku v zodpovedných zmenách,“ uviedol premiér.

Súčasťou Úradu vlády SR je od roku 2016 Inštitút pre stratégie a analýzy, ktorý je strategickou analytickou jednotkou štátu a jeho hlavnou úlohou je podpora premiéra a vlády pri definovaní národných politík. Venuje sa napríklad oblastiam regionálnej disparity, vplyvu a efektívnemu využívaniu eurofondov, ale aj podpore inovačnej činnosti na Slovensku. Druhým útvarom, ktorý na Úrade vlády SR pôsobí od augusta 2018, je Implementačná jednotka. Jej cieľom je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v revíziách výdavkov, zároveň je zodpovedná za realizáciu auditov na ministerstvách a v štátnych podnikoch. 


27136