Peter Pellegrini: V najbližších dňoch na účty našich univerzít príde 20 miliónov eur

11.05.2018

„V najbližších dňoch na účty našich univerzít príde 20-miliónov eur, ako prvá tranža z 50-miliónového sľúbeného balíka. Tieto prostriedky budú rozdelené tak, ako si to rozhodli samotní rektori. "My rešpektujeme toto rozdelenie,“ povedal predseda vlády a dúfa, že aj toto bude jeden z motivujúcich faktorov, aby zostali vysokoškoláci študovať na Slovensku. Rektori počas stretnutia prijali konsenzus, že keďže v Bratislave sú najväčšie problémy, aby značná časť týchto prostriedkov bola uvoľnená na bratislavské univerzity a na riešenie problémov bratislavských internátov.
 
Podľa predsedu vlády chce ísť vláda ešte do väčšieho rozsahu rekonštrukcie slovenských internátov a 50-miliónov eur by preto nemalo byť konečné číslo. „Najlepšie univerzity na Slovensku poskytujú špičkovú výučbu, špičkovú vzdelávanie, majú špičkové technológie, a preto ponúkam našim slovenským študentom, aby si vybrali za svoje štúdium niektorú z vysokých škôl, niektorú z dobrých univerzít na Slovensku, aby zostali doma a my spravíme všetko preto, aby sa kvalita života a bývania v univerzitách zlepšila,“ dodal premiér Peter Pellegrini.  
 
„Tento deň potvrdil, že gentlemanské dohody platia. Sú to peniaze, ktoré slovenské vysoké školy potrebujú. Pevne verím, že to prostredie, kde naši študenti trávia po škole čas, bude oveľa kultivovanejšie a príjemnejšie,“ povedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Rudolf Kropil.
 
Na stretnutí predstavitelia vlády s rektormi otvorili aj diskusiu o možnom zlučovaní vysokých škôl. „V prípade, že by došlo k zlúčeniu dvoch – troch vysokých škôl do jednej silnej, tak by aj vláda mohla takúto univerzít podporiť väčšou sumou. Je to dlhodobý proces a je to jediná cesta ako postupne znížiť počet vysokých škôl a verím, že sa raz dožijeme aj toho, keď tie najnekvalitnejšie a najmenej prosperujúce zrušíme,“ uviedol predseda vlády Peter Pellegrini.  
23568