> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Peter Žiga


minister životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum narodenia 27. júl 1972
Miesto narodenia Košice
Vzdelanie Technická univerzita v Košiciach - dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce
  Ekonomická univerzita, Bratislava, špecializácia Podnikové hospodárstvo
  Gymnázium Šrobárova, Košice
   
Profesionálna prax:  
2010 – 2012    Národná rada SR,  predseda Výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, poslanec NRSR
2006 – 2010    Ministerstvo hospodárstva SR, štátny tajomník
2006 – 2006    Národná rada SR, poslanec
2003 – 2004    poradca generálneho riaditeľa SARIO
1998 – 2006    riaditeľ a konateľ súkromnej obchodnej firmy
1997 – 1998    riaditeľ odboru pre styk s verejnosťou VÚB, a.s. Bratislava
1995 – 1997    riaditeľ a konateľ súkromnej spoločnosti
   
Cudzie jazyky anglický jazyk
  nemecký jazyk
  ruský jazyk