Platforma Google Maps – mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v PO 2014-2020 - <span style="color:red">ZÁKAZKA ZRUŠENÁ</span>
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2020 do 10:00 hod.