Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2019

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní poradenských, metodických a konzultačných služieb
Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb 27643