Po Banskej Bystrici je na rade Bratislava – o informačné podujatia Úradu vlády SR a ZMOSu je veľký

12.04.2019

Úspešné podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizoval Úrad vlády SR v spolupráci so ZMOSom a Centrom vedecko-technických informácií SR a ktoré sa uplynulý týždeň uskutočnilo v Banskej Bystrici, spustilo veľký záujem potenciálnych žiadateľov o informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ či Grantoch EHP a Nórska.
 
Ďalšie podujatie tohto typu, určené pre zástupcov samosprávy,ale tiež výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, podnikateľom a pod., sa uskutoční už v pondelok, 15.apríla 2019 od 8:30 hodiny v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave. Zaregistrovaných je viac ako 130 záujemcov a ďalší pribúdajú. Účastníkom podujatia budú zástupcami relevantných inštitúcií ponúknuté informácie o týchto programoch: Granty EHP a Nórska, INTERREG - programy nadnárodnej spolupráce: Central EuropeDunajský nadnárodný program, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEurope SlovakiaEurópa pre občanov a INTERACTIII.
 
V rámci programu budú odprezentované aj tri zaujímavé projekty, ktoré SR realizuje v rámci Dunajského nadnárodného programu, a síce:  TRANSGREEN – o vytváraní migračných koridorov a ich plánovaní v súvislosti s výstavbou diaľnic a úsekov rýchlostných ciest, projekt DRIDANUBE, ktorý realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav a týka sa monitoringu sucha v dunajskom regióne a navrhovaní adaptačných riešení  pre zníženie rizík sucha spôsobeného klimatickými zmenami. Tretím projektom je projekt eGUTS, ktorý chce využiť potenciál elektromobility v mestách dunajského regiónu – pričom v SR je pilotným mestom Senec, ktoré by sa od mája tohto roku malo stať prvým mestom v SR, ktoré bude mať vybudované stanice na nabíjanie a prenájom e-vozidiel.
 
Ďalšie projekty ako inšpirácia pre účastníkov podujatia budú spolu s aktuálnymi výzvami predstavené v každom z prezentujúcich programov. Združenie miest a obcí Slovenska na podujatí predstaví tiež výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv. Popoludní bude priestor na individuálne otázky či diskusie záujemcov o ten ktorý predstavený program.
 
Vstup médií na podujatie s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR je voľný .
Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

PROGRAM
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
 
Združenie miest a obcí SR
www.zmos.sk

26484