Po rekonštrukcii vodnej priekopy je za nórske fondy opravený aj bastión v kaštieli v Holíči

21.03.2016

Zajtra, v utorok 22.3.2016 sa o 10.00 hodine v priestoroch kultúrno-spoločenského centra v areáli zámku Holíč uskutoční  záverečný seminár k ukončeniu projektu: Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie, ktorým sa podarila revitalizácia a rekonštrukcia bastiónu v Holíčskom kaštieli. Projekt bol realizovaný v rámci Finančného mechanizmu EHP, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky s grantom vo výške 640 039 eur a spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške takmer 113 000 eur.
 
Seminára sa okrem zástupcov realizátorov  projektu, ktorým je mesto Holíč, a jeho partnerov, ktorými sú: Nadácia Mitteleuropäische Adels-und Rittergeschlechtsmatrikel/MeAM/ Stiftung, Obec Kopčany, Mikroregion Hodonínsko, Partnerstvo pre Horné Záhorie, Jazdecké a agroturistické centrum JACK o.z., zúčastní aj delegácia  veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a Úradu vlády SR, vedená generálnym riaditeľom sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Jánom Krakom a ďalší hostia.  Na seminári sa okrem videoprezentácie zámockého parku a záhrad či prezentácie zámeru využitia barokového žrebčína v neďalekých Kopčanoch uskutoční aj predstavenie nominácie archeoparku Mikulčice-Kopčany do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
 
Projekt:
Súčasťou národnej kultúrnej pamiatky  Holíčsky kaštieľ je aj juhovýchodný bastión, ktorej stav  bol od roku 2010  dezolátny. Zámerom projektu bola revitalizácia a rekonštrukcia bastiónu, ktorou mesto Holíč dosiahne bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu Holíčskeho kaštieľa pre širokú verejnosť a možnosť využívať bastión pre kultúrno-spoločenské aktivity mesta. Obnova juhovýchodného bastiónu pozostávala zo štyroch  etáp  - v prvých dvoch išlo hlavne o statické zaistenie stien opevnenia. V tretej etape sa uskutočnil archeologicko-historický výskum  a v poslednej, štvrtej etape sa pracovalo na parkovej úprave, výsadbe stromoradia a vytvorení podmienok pre výstavnú expozíciu.
 
Projekt nadväzoval na už zrealizovanú rekultiváciu a obnovu zámockej vodnej priekopy, ktorá v súčasnosti slúži na obľúbenú atrakciu návštevníkov - člnkovanie sa okolo Holíčskeho kaštieľa. Revitalizáciou juhovýchodného bastiónu sa spriechodnia zámocké vodné valy bez obmedzenia.
 
Do budúcnosti plánuje mesto bastión využívať pre potreby Mestského múzea a galérie s vybudovaním vonkajšej muzeálnej expozície. Bastión môže byť využívaný taktiež ako exteriérový výstavný priestor, môže slúžiť na rôzne sympóziá, výstavy a pod.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
Kontakt:Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
Mesto Holíč
www.zamok.holic.sk
20276