Po road show úradu vlády vedia mladí ľudia o EÚ a eurofondoch viac

17.10.2014

 
Čo je Európska únia, koľko má členov, ako a na čo Slovensko využilo a využíva financie z eurofondov, využívanie spoločnej meny členských krajín EÚ či politické otázky súvisiace s členstvom Slovenska v únii – o informácie v týchto témach sú bohatší študenti stredných a stredných odborných škôl, pre ktorých pripravil Úrad vlády SR v mesiacoch september a október informatívnu Road show 2014 s názvom Eurofondy a moje mesto. Jej základnou myšlienkou bolo zviditeľnenie finančnej pomoci EÚ prostredníctvom originálneho pohľadu mladých ľudí z celého Slovenska -  aj preto zavítala do  škôl  v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Road show 2014 na žilinskom Gymnáziu Hlinská 29  sa spolu so zástupcami úradu vlády zúčastnil aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.
 
Poslednými školami, kde sa road show uskutočnila, boli Obchodná akadémia Volgogradská a Gymnázium Konštantínova v Prešove. Aj tu sa študenti zapojili nielen do testovania svojich vedomostí, ale zamysleli sa aj nad prínosom a pomocou eurofondov svojmu najbližšiemu okoliu v slohových prácach.  V diskusii boli zvedaví najmä na možnosti štúdia v zahraničí, teda na program Erasmus a zaujímali ich tiež otázky súvisiace s voľným pohybom v Európe v rámci Shengenského priestoru.  
 
Počet študentov, ktorí sa do Road show úradu vlády zapojili v 16 školách na Slovensku, bol takmer štyristo. Pýtali sa na vzťah Slovenska a Európskej únie, do akej miery musíme akceptovať pravidlá a zákony, ktoré prijíma Európska únia,  čo všetko môže Slovensko financovať z eurofondov a čo im to prinesie pre ich reálny život.
Snahu a aktivitu mladých ľudí úrad vlády odmení – odborná komisia totiž vyhodnotí dvadsať  najlepších slohových prác a   ich autori získajú vecné ceny: tablety, mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty a prehrávače MP3. Študentské práce budú zverejnené na portáli www.nsrr.sk, ako aj v špecializovanom časopise Eurokompas.
 
Úrad vlády SR pripravil podujatie v spolupráci s kanceláriou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ako súčasť osláv 10. výročia vstupu Slovenska republiky do EÚ. 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

16196