Podpísanie zmlúv na projekty obnovy a záchrany nášho kultúrneho dedičstva už zajtra v Bytči

03.11.2014

V utorok, 4.novembra 2014 sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutoční slávnostný akt podpísania zmlúv s úspešnými žiadateľmi o podporu z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorého správcom je Úrad vlády SR.
 
Podporené projekty, ktorých prijímatelia boli vybraní na základe vyhlásenej výzvy koncom januára tohto roka, výrazne prispejú k zachovaniu našich pamiatok európskeho či svetového významu. Ide o významné objekty kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa na celom území Slovenska:  Dóm svätej Alžbety, hrad Devín, neologická synagóga v Žiline, zámok v Holíči , či bardejovské Židovské suburbium - to sú len niektoré z viac ako  desiatich podporených projektov. K  podpísaniu  dohody  medzi úradom vlády a zástupcami Nórska, Islandu a Lichtenštajnska o financovaní obnovy kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky došlo v novembri 2013. Celková suma určená na tieto projekty je približne 6 miliónov eur.
 
Okrem slávnostného podpisu zmlúv s úspešnými žiadateľmi pripravil Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a  Žilinským samosprávnym krajom s názvom  konferenciu Živé pamiatkyo príležitostiach v oblasti turizmu, ekonomického a sociálneho rozvoja, ktoré prinášajú pamiatky zrekonštruované v rámci grantov EHP a Nórska.
 
Súčasťou podujatia bude predstavenie projektov nového obdobia grantov, ako aj  slávnostné otvorenie vernisáže Znovuzrodené dedičstvo - putovnej výstavy projektov kultúrneho dedičstva zrealizovaných na Slovensku, ktorú organizuje veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR.
 
Projekty budú prezentované od 10:00 hodiny, slávnostný podpis projektových zmlúv sa uskutoční o 11:30 hodine a otvorenie výstavy o 16.tej hodine. Zoznam podporených nových projektov je zverejnený na http://www.eeagrants.sk/.
 
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR


Program konferencie
ŽIVÉ PAMIATKY
 
Sobášny palác Bytča, 4. november 2014
Moderuje Katarína Belková

9.30- 10.00     Prezentácia, občerstvenie
10.00               Otvorenie konferencie
10.05               Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku
10.10               Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
10.20               Štátny tajomník Ministerstva kultúry Nórska (predb.)
10.35               Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry SR
10.50               Katarína Kosová, generálna riaditeľka, Pamiatkový úrad SR. Predstavenie projektov kultúrneho dedičstva nového obdobia grantov EHP
11.30               Slávnostný akt podpísania dohôd s novými prijímateľmi grantov.
Za prítomnosti politických reprezentantov a médií.
 
12.00 – 13.15  Obed
 
13.15 – 13.45  Dag Myklebust, Nórske riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo (Riksantikvaren)
13.45 – 13.55  Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných mechanizmov na Úrade vlády SR. Informácia o novom programovom období
13.55 – 14.15  Branislav Rezník, Pavol Ižvolt, Pamiatkový úrad SR. Predstavenie projektu Pro Monumenta
14.15 – 14.35  Zuzana Kmeťová, riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja. Prezentácia projektu Sobášneho paláca v Bytči
14.35 – 14.55  Prestávka, občerstvenie
14.55 – 15.10  Mgr. Zorica Horáková − zborová farárka.Prezentácia projektu evanjelického kostola Bátovce
15.10 – 15.25  Martin Vičan, Vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu, Mesto Skalica.  Rekonštrukcia radnice v Skalici
15.25 - 15.40   Katarína Očková, Anna Kiripolská, SNM - Múzeum slovenskej dediny Martin. Projekt opravy objektov ľudovej architektúry v múzeu
15.40 – 15.50  Vyhodnotenie a záver konferencie

16.00               Vernisáž výstavy Znovuzrodené dedičstvo
     
 
16341