Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Podpisom memoránd sa zachová kontinuita spolupráce

28.11.2016

Dnes, v pondelok 28.novembra 2016 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutočnil podpis Memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, na Slovensku známych aj  ako Nórske granty.  Memorandá podpísali  ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák  za prítomnosti ďalších významných hostí oboch krajín.
 
"Aj vďaka fondom EHP a Nórska došlo k oživeniu spolupráce a kontaktu medzi Nórskom a Slovenskom. Budeme stavať na tom, čo sa doteraz dosiahlo, a budeme podporovať spoluprácu aj v nových oblastiach," uviedla vo  svojom príhovore  ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová.
 
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák podotkol:
„Spoluprácu v oblasti grantov vnímam ako prejav celkovej dôvery a intenzity vzťahov, ktoré dlhodobo udržiavame s Nórskom. Využitie fondov na rôzne projekty zamerané na znižovanie regionálnych rozdielov na Slovensku len podčiarkuje, aké široké je spektrum a kvalita  našich  vzťahov a dnešok je jednoznačne krokom k ich ďalšiemu posilneniu.“
 
Už predchádzajúca etapa spolupráce bola veľmi úspešná a vynasnažíme sa, aby aj tá aktuálna priniesla úžitok v rôznych oblastiach života všetkým obyvateľom Slovenska,“ – uviedol generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak.
 
Ide v poradí už o tretiu edíciu týchto grantov na Slovensku, vďaka čomu sa pre Slovensko otvoria možnosti prijať až do roku 2021 finančné prostriedky vo výške približne 113 miliónov eur, čo je cca o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období.  Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako v minulosti prispeje  15 percentami.
 
Finančné prostriedky v novom období budú môcť byť použité na financovanie projektov v oblastiach podnikania a inovácií, zmeny klímy, kultúrneho dedičstva, boja proti rodovo podmienenému násiliu, miestneho rozvoja a inklúzie Rómov či transparentnosti  justície. Podstatnú časť príspevku tvorí aj fond pre občiansku spoločnosť – v mnohých oblastiach sa tak zachová kontinuita podpory.
 
Na programe spolupráce sa bude podieľať deväť nórskych štátnych a verejných agentúr a inštitúcií, vrátane centra pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, životného prostredia, vodných zdrojov, energetiky, kultúrneho  dedičstva a umenia a ďalších. Úrad vlády SR je aj v tomto novom období spolupráce  jej Národným kontaktným bodom.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
21522