Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov

Sídlo: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava
Tel.: 02/ 209 25 199
Email: podpredsednicka@vlada.gov.sk

Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky

Základné dokumenty Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo

Verejné obstarávanie

Projektová dokumentácia

27703

Dátum poslednej aktualizácie: 17.07.2023