Ponuka práce

Štátna služba  

Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní (ďalej len „register“).

Od 1. júna 2017 sa zobrazujú v registri všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona. Zobrazujú sa v ňom týmto spôsobom aj výberové konania, ktoré vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Viac informácií k možnosti uchádzať sa o štátnu službu nájdete na internetovej stránke samotného registra, na ktorý sa dostanete kliknutím na nasledovný internetový odkaz:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Príručku k práci s registrom nájdete na nasledovnom internetovom odkaze:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eDemokracia/RVK_navod_uchadzac.pdf
 
Vzor čestného vyhlásenia - výberové konanie na riaditeľa ISA


Verejná služba

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejňuje na tomto mieste v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konania na voľné miesta, ktoré sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania.

Vedúci oddelenia správy budov a energetiky - VK/2024/1/VZ
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 12.04.2024 │ Termín podania žiadosti: 25.04.2024
Organizačný útvar: oddelenie správy budov a energetiky
Správca účelového zariadenia Bôrik - VK/2023/02/VZ
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 29.11.2023 │ Termín podania žiadosti: 13.12.2023
Organizačný útvar: Účelové zariadenie Bôrik
Vedúci oddelenia správy budov - VK/2023/01/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 01.03.2023 │ Termín podania žiadosti: 10.03.2023
Organizačný útvar: oddelenie správy budov
Správca účelového zariadenia Ždiar - VK/2022/5/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 21.11.2022 │ Termín podania žiadosti: 04.12.2022
Organizačný útvar: Účelové zariadenie Ždiar
Vedúci oddelenia stravovacích služieb - VK/2022/3/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 03.10.2022 │ Termín podania žiadosti: 07.10.2022
Organizačný útvar: Oddelenie stravovacích sužieb
Vedúci oddelenia správy majetku štátu - VK/2022/4/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 03.10.2022 │ Termín podania žiadosti: 07.10.2022
Organizačný útvar: oddelenie správy majetku štátu
Vedúci oddelenia stravovacích služieb - VK/2022/1/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 22.09.2022
Organizačný útvar: oddelenie stravovacích služieb
Vedúci oddelenia správy majetku štátu - VK/2022/2/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 22.09.2022
Organizačný útvar: oddelenie správy majetku štátu