Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.
 
V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2021 Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci jún nasledovné školenia: 
  1. Názov: Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
    Termín a miesto konania: 14. 06. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  2. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
    Termín a miesto konania: 21. 06. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  3. Názov: Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami
    Termín a miesto konania: 24. 06. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Záujemcov o dané školenia prosíme, aby sa nahlasovali e-mailom na adrese: marek.hornak@vlada.gov.sk najneskôr do 03.06.2021 do 10.00 hod.
Z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení je počet účastníkov školenia limitovaný.
 
Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie.
 
Programy školení: