Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe kinformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Kontakt:

Adresa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111 (v pracovných dňoch od 8:00 - 15:00 hod.)
Fax: 02/524 97 121
E-mail: uvsrinfo@vlada.gov.sk
Internet:www.vlada.gov.sk

Oznam Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými predsedovi vlády SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si žiadateľov dovoľujeme informovať, že predseda vlády SR nie je osobou povinnou poskytovať informácie v zmysle cit. zákona.
Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že žiadosti o sprístupnenie informácií je potrebné zasielať Úradu vlády SR, ktorý je osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií, na e-mailovú adresu: uvsrinfo@vlada.gov.sk alebo poštou na adresu Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
100

Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2019