Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Poskytovanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Dátum zverejnenia: 22.09.2016