Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Poskytovanie usmerňovacích, poradenských, sprostredkovateľských, informačných a osvetových služieb
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.10.2022 do 10:00 hod.