Poslanci budú schvaľovať aj navýšenie dotácií pre národnostné menšiny , iniciované vedúcim úradu vlády

26.11.2014

Vo viac ako sto bodovom programe aktuálnej 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začala včera,  je aj schvaľovanie vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2015. Poslanci by tak mali rozhodnúť aj o navýšení  finančných prostriedkov pre program Kultúra národnostných menšín 2015 o 50 000 eur, ktoré inicioval vedúci  Úradu vlády Slovenskej republiky Igor Federič prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu podpredsedníčky NR SR Jany Laššákovej.

Návrh bol predložený na  minulotýždňovom zasadnutí  Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a bol schválený: z desiatich členov výboru za navýšenie sumy hlasovali  všetci  členovia výboru za SMER–SD,  hlasovania sa zdržali  štyria opoziční členovia výboru, medzi nimi aj  tí, ktorí  reprezentujú maďarskú a rómsku národnostnú menšinu.
 
Dotačná suma by po konečnom schválení poslancami Národnej rady Slovenskej republiky mala byť vo výške  3 879 250 oproti pôvodnej 3 829 250 €. Úrad vlády SR si plne uvedomuje dôležitosť podpory kultúry, jazyka a tradícií národnostných menšín ako neoddeliteľnej súčasti kultúry slovenskej spoločnosti, a preto okrem uvedenej  iniciatívy  zverejnilna návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín už 20.novembra 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015, aby sa ešte viac zefektívnil a urýchlil proces vyplácania   finančných   prostriedkov   z dotácie. Žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015.  Viac na: www.narodnostnemensiny.gov.sk.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
16566