Pozitívna odozva na nový systém Národnej evidencie vozidiel

14.02.2014

V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritnej osi 1 je jedným z projektov, ktoré už obyvatelia môžu využívať, aj projekt pod názvom Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel. Ide o komplexný systém rozdelený na  päť základných okruhov, a to informačný systém národnej evidencie vozidiel, vyvolávací systém, vybavenie mobilných jednotiek, pilot centrálneho video archívu a optimalizovaná databáza údajov evidencie vozidiel.  
 
Obyvatelia sa už teraz môžu stretnúť s pilotnou prevádzkou projektu, ktorá je testovaná od septembra minulého roku na 31 policajných vozidlách. Zatiaľ sa stretáva s pozitívnou odozvou v radoch polície, ale paradoxne, aj medzi občanmi. Po ukončení projektu sa po našej krajine rozbehne celkom 780 takýchto inteligentných áut. K  základnej výbave mobilnej policajnej jednotky patrí počítač so zabudovanou dotykovou obrazovkou s integrovanými čítačkami dokladov – občianskych preukazov, vodičských preukazov, technických preukazov, cestovných pasov a povolení na pobyt. Mobilná policajná jednotka tak môže v teréne rýchlo overiť totožnosť občana a zistiť, či na osobu nie je vydaný medzinárodný zatykač.  Pri technickom preukaze umožňuje preverenie platnosti STK, EK, platnosť povinného zmluvného poistenia, overenie majiteľa vozidla aj to, či dopravný prostriedok nie je kradnutý. V aute sa nachádza tiež kamera s mobilnou aplikáciou na on-line kontrolu rozličných záznamov v policajných databázach, ktorá môže spätne prehrať aj konkrétny záznam, napr. pri prenasledovaní vozidla, ktoré porušilo dopravné predpisy a pod. Systém na rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel sa zapína automaticky už pri naštartovaní policajného auta, skenuje okolité vozidlá a porovnáva, či auto nie je v databáze kradnutých vozidiel. Ak zaznamená zhodu, upozorní posádku vozidla, a tá musí bezprostredne reagovať.  Ako je vidieť, celý systém prepája navzájom niekoľko databáz s citlivými údajmi – rozličné národné evidencie, schengenské a medzinárodné pátracie systémy. Počítač zabudovaný v aute však neobsahuje žiadnu databázu, informácie získava z centrálneho systému on-line kontaktom. Nikto sa teda nemusí obávať, že by sa pri prípadnej krádeži celého vozidla alebo počítača z neho, stali jeho osobné údaje „verejným tajomstvom“. 
Medzi ďalšie pozitíva výsledkov tohto projektu, ktoré budú môcť využívať najmä majitelia motorových vozidiel a fanúšikovia elektronizácie, sú služby tzv. vyvolávacieho systému. V praxi si budete môcť napríklad priamo z pohodlia domova vyplniť tlačivo na prihlásenie alebo prehlásenie motorového vozidla, získať časenku na dopravný inšpektorát a pod. Podmienkou je len vlastníctvo eID karty, známejšej medzi obyvateľmi ako občiansky preukaz s čipom, jej čítačky a existencie elektronického podpisu, aby ste si tlačivá mohli rovno podpísať. Nie je však potrebné žiadne iné špeciálne vybavenie – len počítač a pripojenie na internet.
Napriek tomu, že tento projekt nevytvoril žiadne nové pracovné miesta, predstavuje v systéme elektronizácie jeden z dôležitých krokov vo zvyšovaní životného komfortu a bezpečnosti obyvateľov. Elektronické služby národnej evidencie vozidiel sa na kongrese ITAPA v novembri 2013 dočkali uznania v podobe ocenenia ITAPA Distinction Awards v kategórii New Services.
 
Presný názov:
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 1
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2
KÓD ITMS:
Časť 1: 21110120015
Časť 2: 21110120043
Výška NFP:
Celkové náklady oboch častí: 40,5 mil. EUR
Časť 1: 27 mil. EUR
Časť 2: 13,5 mil. EUR
Doba trvania projektu: 2011-2014

14352