Poznáme mená 11 prihlásených kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

25.09.2019

Dnes, v stredu 25. septembra 2019, zasadala Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na svojom zasadnutí otvorila obálky s doručenými prihláškami. Spolu bolo úradu vlády  doručených 11prihlášok, pričom komisia  zaradila do ďalšieho výberového konania 9 záujemcov o kandidatúru.
 
Zoznam záujemcov a zápisnica z dnešného zasadnutia komisie sú zverejnené na stránke:  https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7367_zápisnica_2592019.pdf.  Ďalšie informácie o kandidátoch Úrad vlády SR zverejní postupne na: www.bojprotikorupcii.gov.sk.
 
Ako sme už informovali, verejné vypočutie  zaradených kandidátov sa uskutoční v dňoch 23. – 24. októbra 2019 v účelovom zariadení Úradu vlády  SR – v Hoteli Bôrik v Bratislave. O podrobnostiach budeme verejnosť informovať, avšak už teraz radi na verejné vypočutie pozývame  širokú laickú aj odbornú verejnosť.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26986