Poznáme mená kandidátov na členov Rady ÚVO

26.06.2020

Úrad vlády SR zverejnil dnes, v piatok 26. júna 2020 na svojom webovom sídle kompletný zoznam  prihlásených kandidátov na členov Rady ÚVO.  Hodnotiaca komisia na svojom utorkovom zasadnutí skonštatovala, že z 18 kandidátov 17 splnilo podmienky výberového konania.

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční v dňoch 9. - 10. júla 2020 od 9.00 h v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. O podrobnostiach verejného vypočutia bude Úrad vlády SR médiá a verejnosť včas informovať.

Zoznam kandidátov je zverejnený na: https://www.vlada.gov.sk/27696/kandidati-na-clena-rady-uradu-pre-verejne-obstaravanie/

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27699