Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Poznáme odborné pozície, kde majú absolventi šancu zamestnať sa. Odpovede dal workshop v Prešove

16.02.2015

Workshop na tému "Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny" poodhalil priority, ktoré musia absolventi spĺňať, aby sa im podarilo zamestnať.

KOŠICE, 16.2.2015 - Nezamestnanosť absolventov na Slovensku je kritická a príčin hneď niekoľko, pričom pri dôkladnej analýze sa vždy dostaneme až k jadru celého vzdelávacieho systému. Zmeniť ho aj so všetkými pravidlami síce nie je nemožné, ale na prvý pohľad momentálne nereálne. O situácii v školstve diskutovali aj účastníci workshopu na tému "Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny," ktorý 12. februára 2015 zorganizovala v Prešove agentúra mediamedia v rámci slovensko-švajčiarskeho projektu "Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce," ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR.

„V prvom rade si myslím, že v školskom systéme by mala pretrvávať dlhodobo jednotná koncepcia. Tá sa však pravidelne mení spolu so striedaním ministrov,“skonštatoval riaditeľ Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove Ing. Anton Muška. Zároveň podotkol, že každý je strojcom vlastného šťastia, a ak má študent seriózny záujem uplatniť sa na vybranom pracovnom mieste, musí v prvom rade začať sám od seba:. „Problém je v hlavách adeptov a aj ich rodičov, ktorí svoje deti neraz preceňujú. Zároveň ich aj napriek pohovoru s nami prihlasujú na študijné odbory, ktoré sú presýtené a na trhu práce si tak miesto nenájdu. Každý dnes chce byť mechanikom počítačových sietí, pričom by sa omnoho ľahšie uplatnil napríklad ako mechatronik. Mladí ľudia dnes takisto zanedbávajú remeslá. Musíme vytvoriť prostredie, v ktorom bude opäť dominovať hrdosť na zamestnanie, pretože to je živobytie a nie hanba.“

K 30. decembru 2014 bola v Prešovskom kraji evidovaná miera nezamestnanosti 17,45%, čo je o vyše päť percent viac, než je slovenský priemer (12,29%). Prácu si nevie nájsť krajčír, klampiar, kuchár, ani manažér výroby a kontroly v automobilke. Paradoxne sú to pozície, ktoré však trh práce potrebuje. Absolventi preto musia niečím vyniknúť, aby sa im podarilo zaujať v “súboji” s tisíckami rovesníkov a získať žiadané pracovné miesto.

„Mladí ľudia by nemali váhať s investíciou do seba, či už jazykovou, alebo naberaním odborných zručností. Takisto nemôže byť problém za prácou vycestovať hoci do iného kraja, ak práve tam existuje vhodné pracovné miesto. Študenti však na sebe musia pracovať už skôr, než po ukončení štúdia. Majú predsa veľa možností v podobe rôznych študijných pobytov, dokonca aj v zahraničí, kde získajú neoceniteľné skúsenosti či kontakty,“ myslí si Mgr. Anna Molčanová z kancelárie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Vo svojej prezentácii zároveň vymenovala pozície a odbory, ktoré majú na Slovensku perspektívu rozvoja: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení; analytik a programátor v oblasti ekonomických softvérov; správca informačných a sieťových technológií; konštruktér a projektant v strojárstve, stavebníctve a elektrotechnike; robotnícke pozície v strojárstve, stavebníctve, drevárstve a elektrotechnike.

Problémom uplatnenia absolventov je takisto štúdium odboru, ktorý nie je totožný s vytúženým zamestnaním. „Školy tým pádom produkujú absolventov pre úrad práce a nie pre trh práce. Mladí študenti by mali mať jasno, akým smerom sa chcú vydať. A ak aj nemajú, štúdiom cudzích jazykov nič nepokazia, pretože tie sú potrebné už takmer všade,“ poznamenala JUDr. Dana Mazáková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Moldave nad Bodvou, na ktorej slová nadviazala PaedDr. Mária Palková zo ZŠ na ulici Československej armády v Prešove:„Jednoznačne som za to, aby sa konali na stredné školy  prijímacie skúšky aj z cudzích jazykov. A bolo by potrebné  vyvážiť počet žiakov v triedach na jednotlivých predmetoch. Ako sa napríklad slovenčinár a matematikár má rovnocenne venovať žiakovi, keď má pred sebou plnú triedu, kým učitelia cudzích jazykov iba skupinu, prípadne pol triedy? Aj ostatné predmety potrebujú individuálnejší prístup.“

Na workshope sa prezentovali aj zástupcovia pracovnej agentúry Express people, ktorá patrí medzi tri najúspešnejšie agentúry na Slovensku. „Študentom radíme najmä začať získavať pracovné návyky čo najskôr, už počas štúdia. Vyhľadávať možnosti brigád, sezónnych prác, pracovať na čiastočný úväzok. Takto budú mať neskôr hodnotné skúsenosti, ktoré v ich životopise vyniknú. Jednoducho budú mať väčšiu šancu uplatniť sa u potenciálnych zamestnávateľov,“ dodal na záver Peter Dosedla, konateľ personálnej spoločnosti Express People a člen prezídia Aliancie personálnych agentúr Slovenska.  

Výsledky workshopu inštitút zverejnil na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach.

Štátny inštitút odborného vdelávania
 
Úrad vlady SR
Poznáme odborné pozície, kde majú absolventi šancu zamestnať sa. Odpovede dal workshop v Prešove

Späť na fotogalériu
 

17064