Poznáme víťazov súťaže úradu vlády Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016

10.06.2016

Zmodernizované školy, námestia, zamestnanosť v meste, mliečna farma, ale aj originálna pieseň, to boli témy, ktoré dominovali v spotoch a reportážach mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa zapojili do súťaže videospotov a videoreportáží  Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016, vyhlásenej Úradom vlády SR.
 
Práce boli hodnotené porotou podľa nasledovných kritérií:
• uchopenie témy
• tvorivosť
• originalita
• spracovanie
• inovatívnosť

O víťazoch rozhodla porota takto:

Ocenenia:

Kategória VIDEOSPOT
1.      Miesto :  Neudelené
2.      Miesto :  Eliška Čičmancová
3.      Miesto :  Branislav Marget a Andrej Gáfrik
 
Kategória VIDEOREPORTÁŽ
 
1.      Miesto : Monika Danišková
2.      Miesto : Neudelené
3.      Miesto : Matej Babuka
Špeciálna cena za strih:    Andrej Gáfrik v kategórii VIDEOSPOT.
Špeciálna cena za  pôvodnú hudobnú produkciu a technické prevedenie:  Matúš Tomajko, Tomáš Emődi, Tomáš Tutko v kategórii VIDEOSPOT.
 
Vecné ceny  odovzdá organizátor víťazom súťaže osobne už v najbližších dňoch. 
Cieľom súťaže bolo zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch Slovenska originálnou a pre študentov atraktívnou formou, podporiť a oceniť tvorivosť mladých ľudí, vytvoriť priestor pre prezentáciu ich schopností a talentu, ako aj spropagovať vynovené mesto či región, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a pod. Víťazné videá si verejnosť môže pozrieť na : https://www.youtube.com/user/CKO2013
 
Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity
http://www.vlada.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
20634