Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

POZVÁNKA - GRANTY PRE SAMOSPRÁVU - TOUR DE ERA

03.04.2019

Úrad vlády SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR a Združením miest a obcí Slovenska  Vás srdečne pozývajú na prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, ktoré sa pod názvom Tour de ERA uskutoční  už zajtra, štvrtok 4. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.
 
Na podujatiach budú prezentované komplexné informácie o programoch, ako sú: Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Granty EHP a Nórska, ERASMUS+, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact,Creative Europea ďalšie. Budú tiež predstavené úspešné projekty ako inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov.
 
Prítomnosť médií na podujatiach je voľná. Hostia a prezentujúci budú médiám k dispozícii počas prestávok v programe.

PROGRAM
 
Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
 
Centrum vedecko-technických informácií SR
www.cvtisr.sk
 
Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk
  
26452