Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

POZVÁNKA 

na tlačovú konferenciu 

„Najlepšia stredná odborná škola“

23 januára 2015 o 10:00 hod.
 v Slovenskom syndikáte novinárov,
 Župné námestie 7,  815 68 Bratislava
 
 
Na tlačovej konferencii Vám predstavíme výsledky rozsiahleho prieskumu v rámci projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Úradu vlády SR Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce medzi firmami na celom Slovensku, kde sme zisťovali, ktorá stredná odborná škola je z pohľadu zamestnávateľov najperspektívnejšia a najlepšia.
 
Pre každý región ponúkame rebríček top 10 škôl
 
Pripravené sú aj zaujímavosti. Napríklad to, že o štvrtine stredných odborných škôl zamestnávatelia ani nevedia, že existuje.
 
 
Svoju účasť prosím potvrďte na adrese: lucia@mediamedia.sk


Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

16867