Pracovný program predsedu vlády Eduarda Hegera v pondelok 25.4.2022

25.04.2022

9:30 h Košice
návšteva gymnázia, Poštová 9

diskusia s ocenenými študentmi „Najlepšia študentská firma na svete“

možnosť fototermínu

11:45 h Spišská Nová Ves
Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, Predná Huta 13, Novoveská Huta
   
návšteva seniorov premiestnených do tohto zariadenia po požiari v Domove dôchodcov

možnosť fototermínu

13:30 h Spišská Nová Ves
Domov dôchodcov, Brezová 32

Tlačová konferencia predsedu vlády Eduarda Hegera, poslankyne NR SR Márie Šofranko a riaditeľa Domova dôchodcov Štefana Šišku

Téma: Poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády na práce spojené s odstránením škôd spôsobených požiarom

19:10 Košice
Divadlo Malá Scéna, Hlavná 41

účasť na predstavení Milada Horáková a stretnutie s ukrajinskými hercami 


29290