Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

08.04.2021

10.40 h
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Vajnorská 25, Bratislava
Pracovné stretnutie so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou, na ktorom sa zúčastní aj minister vnútra SR Roman Mikulec, poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová.
Na úvod stretnutia fototermín pre médiá.

12.00 h
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Eduarda Hegera a splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Vstup novinárov na Úrad vlády SR je cez vchod z Leškovej ulice.

Do objektu Úradu vlády Slovenskej republiky sa zakazuje vstup osobám, ktoré nespĺňajú podmienky vstupu podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.  Za účelom overenia, že na osobu sa nevzťahuje zákaz vstupu, bude od nej vyžadovaný príslušný doklad, potvrdenie o výnimke alebo písomné čestné vyhlásenie v súlade s ustanoveniami vyššie uvedenej vyhlášky (napr. platné potvrdenie o negatívnom výsledku testu na COVID-19, platný doklad o prekonaní ochorenia COVID-19, platný doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a zároveň od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, vek nad 65 rokov).
Ďakujeme.
28414