Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera vo štvrtok 17. marca 2022 v Bratislave

17.03.2022

10.00 h
budova SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b
účasť na zasadnutí Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

14.00 h
Národná rada SR
účasť na Hodine otázok

17.00 h
Úrad vlády SR
prijatie ministra obrany USA Lloyda Austina (fototermín)
29216