Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Bratislave v utorok 15. mája 2018

15.05.2018

​​10.00 h     Úrad vlády SR, Námestie slobody 1
                 prijatie predstaviteľov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

 

                Na úvod fototermín, po skončení  mediálny výstup.
                Vstup zástupcov médií na Úrad vlády SR je cez hlavný vchod z Námestia  
                slobody.

 
 
 
15.30 h     Úrad vlády SR, Námestie slobody 1
                 stretnutie s predsedom vlády Dánskeho kráľovstva Larsom Lokkeom                 
                 Rasmussenom
 

                Fototermín vo vestibule ÚV SR, po skončení tlačová konferencia.
                Vstup zástupcov médií na Úrad vlády SR je cez hlavný vchod z Námestia 
                slobody.

23573