Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho vo štvrtok 28. februára 2019 v Bratislave

28.02.2019

17.00 h
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20
účasť na odovzdávaní rezortných vyznamenaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, príhovor
26355