Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Banskobystrickom kraji v pondelok 20. marca 2017

20.03.2017

10.30 h           Podbrezová, Gymnázium, Družby 554/64
                        prednáška na tému Slovensko a Európska únia, diskusia so študentmi
                        Fototermín v úvode prednášky

11.45 h           Podbrezová, Kultúrny dom, Kolkáreň 37/49
                        rokovanie so zástupcami Klubu 500
                        V úvode fototermín

13.00 h           Podbrezová, Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 39
                        stretnutie s vedením spoločnosti, prehliadka výrobných priestorov
                        Fototermín

14.30 h           Tisovec, CSM Industry, s. r. o., Daxnerova 756
                        stretnutie s vedením spoločnosti, prehliadka výrobných priestorov
                        Fototermín

15.30 h           Tisovec, Mestský úrad, Nám. V. Clementisa 1
                        tlačová konferencia o absolvovanom pracovnom programe22024