Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Bratislave v stredu 18. apríla 2012

18.04.2012

08.30 h            Ministerstvo spravodlivosti, Župné nám. 13            

oficiálne uvedenie ministra spravodlivosti SR Tomáša Borca na rezort
Fototermín na začiatku 

10.00 h            Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

účasť na 3. schôdzi vlády SR
Fototermín na začiatku

Program rokovania: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/632


14.00 h            Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

stretnutie s predstaviteľmi ZMOS, podpredsedom vlády a ministrom financií SR P. Kažimírom a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richterom

Fototermín na začiatku
7514