Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Bratislave v stredu 22. novembra 2017

22.11.2017

9.30 h  Hotel Radisson Blue Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3
účasť na konferencii Moderné trendy v európskej energetike, vystúpenie s prejavom k účastníkom
Konferencia o energetických úsporách a možnostiach decentralizovanej energetiky sa uskutočňuje pod záštitou predsedu vlády SR.

10.00 h Úrad vlády SR, Námestie slobody 1
78. schôdza vlády SR, program rokovania: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/942


22963