Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Bratislave vo štvrtok 22. februára 2018

22.02.2018

09.00 h   Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň
                príhovor na Národnom konvente o Európskej únii
 
 
17.00 h   Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Laurinská 20
               účasť na odovzdávaní rezortných vyznamenaní Ministerstva práce, sociálnych vecí 
               a rodiny SR, príhovor
23254