Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v sobotu 18. novembra 2017

18.11.2017

12.00 h Bratislava, Úrad vlády SR – Námestie slobody 1
spoločný obed predsedu vlády SR R. Fica so študentmi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17.11.), voľná diskusia na rôzne témy.
 
Pozvaní študenti sa zúčastnili na odbornom semináriv Medzinárodnej protikorupčnej akadémii IACA v rakúskom Laxenburgu. Ich dvojdňový vzdelávací pobyt (16. – 17.11.) dohodol na septembrovom stretnutí s dekanom akadémie Martinom Kreutnerom predseda vlády SR Robert Fico spoločne s riaditeľom Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Petrom Kovaříkom. Osemnásť študentov vysokých škôl zo Slovenska tak dostalo vďaka Úradu vlády SR možnosť oboznámiť sa s modernými postupmi v oblasti potláčania korupcie – v Laxenburgu absolvovali semináre s medzinárodne uznávanými školiteľmi a navštívili pracoviská, ktoré sa špecializujú na oblasť protikorupčnej agendy.
 
Akadémia IACA pôsobí ako renomovaná vzdelávacia inštitúcia s cieľom venovať sa aktívnemu boju proti korupcii, výchove odborníkov a tiež posilňovaniu expertného dialógu prostredníctvom výmeny medzinárodných skúseností.  So Slovenskom bude dlhodobo spolupracovať pri vzdelávaní expertov a profesionálov v protikorupčnej problematike, čo je hlavným výsledkom septembrovej návštevy premiéra SR na pôde tejto vzdelávacej inštitúcie.
 
Fototermín na začiatku prijatia a počas príhovoru predsedu vlády SR. Vstup zástupcov médií je cez hlavný vchod z Námestia slobody. Prosíme o príchod do areálu Úradu vlády SR najneskôr o 11.45 h.
 
22950