Pracovný program predsedu vlády SR v pondelok 27. mája 2019 v Banskej Bystrici

27.05.2019

09.30 h
Študentský domov 1, Tajovského 40
účasť na otvorení zrekonštruovaného internátu Univerzity Mateja Bela
 
10.30 h          
Rektorát Univerzity Mateja Bela,  Národná 12
rokovanie s rektormi univerzít a zástupcami študentov. Témou rokovania, na ktorom sa zúčastní aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a minister financií SR Ladislav Kamenický, bude zhodnotenie čerpania alokovaných prostriedkov na rekonštrukciu internátov. 
 
Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.
 
26640