Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prečo model CAF

Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor. Pôvodne sa inšpiroval modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky organizácie sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania premietajúcich sa do riadenia zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Model CAF nazerá na inštitúciu z rôznych uhlov súčasne. Je využívaný vo verejnom sektore ako nástroj pre samohodnotenie a trvalé zlepšovanie organizácie. Model CAF nie je v medzinárodnom prostredí neznámym pojmom. V roku 2019 bolo v európskych a mimoeurópskych krajinách registrovaných približne 4 100 používateľov tohto modelu.

Hlavné prínosy modelu CAF v skratke: 29326