Predseda vlády E. Heger prijal na Úrade vlády SR veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink

16.04.2021

Predseda vlády SR Eduard Heger  prijal dnes, v piatok  16. apríla 2021 veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink, ktorá navštívila Úrad vlády SR na základe pozvania  premiéra.  Diskusia sa v úvode stretnutia  dotkla skúseností v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 v EÚ a v USA. Partneri potvrdili vynikajúcu úroveň bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, ktorý prebieha aj prostredníctvom  tzv. Strategického  dialógu,  a potvrdili tiež obojstranný záujem byť zodpovednými a predvídateľnými partnermi a spojencami. Takými, ktorí si svoje záväzky ctia aj napĺňajú, pretože najlepšia obrana je spoločná obrana: „Som rád, že sa Slovensko minulý rok zaradilo medzi 11 spojencov NATO, ktorí dosiahli úroveň obranných výdavkov vo výške 2% HDP,  a spoločne sa venujeme aj takým otázkam ako je bezpečnosť kritickej infraštruktúry,“ uviedol predseda vlády SR.

Témou bolo aj prehĺbenie bilaterálnej spolupráce s dôrazom na ochranu demokratických princípov,  a to aj v oblasti boja proti hybridným hrozbám, ale aj v otázke podpory úspešných inovatívnych firiem na Slovensku.

Predseda vlády SR tiež potvrdil záväzok slovenskej vlády bojovať proti korupcii, podporovať princípy právneho štátu doma aj vo svete. Taktiež poukázal na „nevyhnutnosť chrániť demokratické spoločné hodnoty proti akýmkoľvek pokusom zahraničných aktérov o ich narúšanie a spochybňovanie, ktorým sme rovnako vystavovaní bez ohľadu na našu ekonomickú silu.“ V tomto kontexte vyjadril porozumenie pre zavedenie sankcií voči Rusku a solidaritu s USA, na ktoré reagovali všetci spojenci v spoločnom vyhlásení Severoatlantickej rady na jej mimoriadnom zasadnutí dňa  14. apríla 2021.

Podľa predsedu vlády SR  E. Hegera je „osobitne dôležité prispievať  k posilňovaniu spolupráce s USA aj širšie ako člen EÚ, keďže len spoločne dokážeme čeliť  výzvam globálneho charakteru,“ od aktuálnych bezpečnostných hrozieb po napĺňanie dlhodobých ambícií v boji za klimaticky neutrálne ekonomiky. Premiér ocenil zahranično-politické priority americkej administratívy prezidenta J. Bidena, ktoré obnovujú jej silný záväzok k multilateralizmu,  a vytvárajú tak predpoklad aj pre posilnenie strategickej spolupráce medzi EÚ a USA. Partneri sa zhodli, že vo vzťahu k Ukrajine je potrebné, aby veľmi jasne zaznieval hlas spojencov o podpore jej územnej celistvosti a suverenity.

Fotografie: https://we.tl/b-E3fEIeSh4e

Video: https://we.tl/t-E9YikIu6jR

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

28439