Predseda vlády Ľudovít Ódor dnes absolvoval prvú pracovnú návštevu ministerstva vnútra

21.07.2023

Premiér, ktorý je poverený riadením rezortu vnútra sa zoznámil s predstaviteľmi rezortu a s generálnymi riaditeľmi jednotlivých sekcií. Na stretnutí ich oboznámil so svojimi prioritami a dohodol sa na postupe pri riadení ministerstva vnútra.

Medzi kľúčové priority Ľudovíta Ódora patrí príprava riadneho priebehu septembrových parlamentných volieb, efektívne, rýchle a transparentné čerpanie eurofondov, plnenie plánu obnovy a riešenie nelegálnej migrácie.

Predseda vlády je ako poverený minister pripravený zabezpečiť riadny chod ministerstva vnútra a jeho podriadených organizácií.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29912