Predseda vlády podpísal dohodu o financovaní plánu obnovy, Slovensko dostane prvých 822 miliónov eur

01.10.2021

Bratislava 1. októbra 2021 – Predseda vlády SR Eduard Heger dnes podpísal dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou, ktorá umožní, aby na Slovensko prišli prvé prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti. V najbližších týždňoch tak môžeme očakávať prvú preddavkovú platbu vo výške približne 822 miliónov eur, čo je 13 %  z celkovej sumy.

Ako zdôraznil predseda vlády Eduard Heger: „Mnohí vnímajú plán obnovy iba ako veľký balík peňazí, z ktorého postavíme nové škôlky, opravíme školy a nemocnice, vybudujeme cyklotrasy a obnovíme rodinné domy. Plán obnovy je však najmä o reformách. Zmyslom plánu obnovy je zmeniť Slovensko k lepšiemu, priblížiť sa k najvyspelejším krajinám Európskej únie a pripraviť sa na budúcnosť.“

Dohoda obsahuje podmienky financovania, finančné toky a fungovanie finančných opráv plánu obnovy. Do roku 2026 bude Slovensko Európsku komisiu dvakrát ročne informovať o plnení vopred stanovených míľnikov a cieľov. Až po ich splnení môžeme požiadať o platby. Prvá žiadosť sa uskutoční v prvej polovici budúceho roka, konečná žiadosť o platbu bude do 30. septembra 2026.

Tento rok nás čaká 14 míľnikov, za splnenie ktorých dostaneme vyše 400 miliónov eur. Medzi prvými míľnikmi je aj zadefinovanie novej súdnej mapy, reforma Slovenskej akadémie vied či zavedenie výdavkových stropov. Zo stanovených míľnikov sme už splnili napríklad uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR či reformu prípravy investičných projektov v doprave.

„Momentálne pracujeme na niekoľkých dôležitých témach. Intenzívne pripravujeme systém metodiky plánu obnovy, ktorá určí presné pravidlá a postupy, ako sa budú jednotlivé opatrenia realizovať. Zároveň dokončujeme systém včasného varovania. Pôjde o naše vlastné, tzv. vnútroštátne míľniky, ktoré sú nad rámec oficiálnych. Nastavíme tak jasnú zodpovednosť za každý jednotlivý míľnik a cieľ. Pokračujeme tiež v intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou,“ priblížila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Okrem plnenia míľnikov na tento rok sme začali realizovať aj míľniky na ďalšie roky. Schválilo sa napríklad pravidlo 1in-2out, teda ak sa v legislatíve zavedie nová povinnosť pre podnikateľov, po novom sa musí na inej regulácii dvojnásobok ušetriť. Výrazne to zníži finančné náklady podnikateľov. Z ďalších míľnikov sa pracuje aj na sfunkčnení Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Slovensko odovzdalo Plán obnovy a odolnosti SR medzi prvými krajinami Európskej únie. Jeho hodnotenie prišla na Slovensko predstaviť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po tom, čo ho Európska komisia pozitívne vyhodnotila a označila za ambiciózny dokument s proreformným nábojom, bol schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti. Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v 5 prioritných oblastiach, rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur); efektívna verejná správa (1 110 mil. eur) a digitalizácia (615 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.
Viac informácií na www.planobnovy.sk
 
Ilustračné zábery z podpisu dohody nájdete tu:
foto: https://bit.ly/2YbtaUQ
video: https://we.tl/t-polJpJP8tr
 
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
 
28874