Predseda vlády prijal eurokomisárku pre rovnosť Helenu Dalli

22.09.2022

Dnes, vo štvrtok 22. septembra 2022 na Úrade vlády SR prijal predseda vlády SR Eduard Heger eurokomisárku pre rovnosť Helenu Dalli.

Hlavnou témou rokovania bola problematika rómskych komunít, preto bol na stretnutí prítomný aj splnomocnenec pre rómske komunity Ján Hero. Predseda vlády informoval eurokomisárku, že vláda ešte v minulom roku schválila Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

„Problémy rómskej komunity boli dlhodobo zanedbávané, ale našej vláde sa aj napriek pandémii, vojne na Ukrajine, vysokým cenám energií a inflácii podarilo zaviesť systémové zmeny v oblasti vzdelávania rómskych detí a pomaly dosahujeme výsledky,“ vyhlásil premiér.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR chce vláda v oblasti rómskej komunity investovať do budovania kapacít materských a základných škôl, zrušiť dvojzmenné prevádzky škôl a prijať reformu zameranú na podporu desegregácie škôl. Pripravuje sa tiež reforma systému poradenstva a prevencie, aby neboli rómske deti nesprávne zaraďované do špeciálnych škôl, ale aj programy v materských školách na podporu dosahovania školskej spôsobilosti. „Je to veľké množstvo práce a keďže sú to prierezové témy, vyžadujú si spoluprácu splnomocnenca vlády a všetkých ministerstiev,“ povedal predseda vlády. Ako ďalej uviedol, s eurokomisárkou Helenou Dalli sa zhodli, že riešenie problémov marginalizovaných komunít spočíva predovšetkým v kvalitnom a adekvátnom vzdelávaní detí, ale aj dospelých pochádzajúcich z týchto skupín obyvateľstva. 

Na riešenie rómskej problematiky sú k dispozícií nielen financie z plánu obnovy, ale aj vyše 900 miliónov eur z Partnerskej dohody a Programu Slovensko na roky 2021 – 2027. „Z Európskej únie máme teda dostatok finančných prostriedkov na zlepšenie podmienok marginalizovaných komunít. Vzhľadom na situáciu, v akej sa rómska komunita nachádza, by ale bolo nereálne očakávať, že túto problematiku dokážeme úplne vyriešiť v priebehu jedného volebného obdobia. Musím však zdôrazniť, že naša vláda už dnes prijíma opatrenia, ktoré povedú k väčšej kvalite života a vzdelávania členov marginalizovaných komunít,“ podčiarkol Eduard Heger.

Predseda vlády zdôraznil, že cieľom je, aby sa z ľudí, ktorí dnes poberajú dávky, stali plnohodnotní členovia spoločnosti, ktorí sa uplatnia na trhu práce a budú prispievať do ekonomiky.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29487