Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Predseda vlády SR Eduard Heger prijal eurokomisára pre rozpočet a administratívu Johannesa Hahna

21.04.2023

V piatok 21. apríla 2023 predseda vlády SR Eduard Heger v Bratislave prijal eurokomisára pre rozpočet a administratívu Johanessa Hahna. Cieľom návštevy bola diskusia o plánoch Európskej komisie týkajúcich sa možnej revízie sedemročného rozpočtu EÚ, tzv. viacročného finančného rámca. Predseda vlády SR Eduard Heger sa zaujímal o časový harmonogram revízie a o priority, s ktorými Európska komisia pri revízii počíta.

Vysoká inflácia a neočakávané náklady vyvolané ruskou agresiou na Ukrajine spôsobili nárast výdavkov členských štátov, ako aj samotnej Európskej únie, a to najmä s ohľadom na zvyšovanie úrokových sadzieb či nárast cien energetických surovín.

Predseda vlády SR Eduard Heger eurokomisárovi objasnil negatívny vplyv inflácie na reálnu výšku finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ určených pre Slovenskú republiku.

Slovenský premiér tiež poukázal na potrebu flexibility pri implementácii finančných nástrojov rozpočtu EÚ. „Krízy, ktorým sme boli v uplynulých rokoch vystavení, či už ide o pandémiu, energetickú krízu alebo ruskú agresiu voči Ukrajine, sme dokázali prekonať práve vďaka flexibilitám v rozpočte. Rýchlou a účinnou reakciou sme dokázali pomôcť tam, kde to bolo potrebné, a tak prispieť k ochrane zdravia a životov a zároveň ochrániť konkurencieschopnosť členských štátov,“ skonštatoval Eduard Heger a vyzval na prijatie systémových opatrení, vďaka ktorým bude možné flexibilitu v rozpočte aplikovať aj v budúcnosti. „Vďaka tomu bude do istej miery možné kompenzovať reálne menšiu alokáciu zdrojov pre členské štáty zapríčinenú infláciou a budeme tiež vedieť aktívne reagovať na prípadné ďalšie krízy,“ doplnil premiér.

Počas stretnutia s eurokomisárom pre rozpočet predseda vlády SR Eduard Heger otvoril aj tému dlhodobého nastavenia pomoci EÚ pre Ukrajinu, ako aj pre členské štáty, ktoré s ňou susedia a pociťujú tak sekundárne dopady ruskej agresie. „Vzhľadom na vývoj situácie na Ukrajine, ale aj na potrebu jej povojnovej obnovy by európsky rozpočet mal počítať s pomocou pre Ukrajinu aj v nasledujúcich rokoch. Zároveň by rozpočet mal riešiť tak predpokladané, ako aj neočakávané sekundárne dopady vojny na členské štáty Európskej únie, ktoré s Ukrajinou priamo susedia, teda aj na Slovensko,“ povedal premiér a ako príklad uviedol aktuálny problém s dovozom poľnohospodárskych produktov. „V tejto súvislosti Slovenská republika navrhuje s pomocou Svetového potravinového programu využiť finančné zdroje Európskej únie na výkup ukrajinských poľnohospodárskych produktov a ich nasledovný transfer priamo do tretích krajín,“ spresnil Eduard Heger.
29760