Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Predseda vlády SR Eduard Heger prijal eurokomisárku pre energetiku Kadri Simson

06.10.2022

Pred odletom na neformálny samit lídrov Európskej únie v Prahe sa predseda vlády SR Eduard Heger stretol s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simson, hlavnou témou stretnutia bola akútna potreba spoločného európskeho riešenia energetickej krízy.

„V boji proti vysokým cenám energií a v oblasti znižovania závislosti na energetických zdrojoch potrebuje Európska únia jednotné a solidárne riešenie. Namiesto návrhov, ktoré prispievajú k prehlbovaniu rozdielov medzi štátmi a ich dôsledkom je prijímanie národných opatrení, potrebujeme riešenie, ktoré zohľadňuje špecifickú situáciu každej z členských krajín, “ vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger.

Slovenský premiér eurokomisárke objasnil politické a ekonomické dopady nárastu cien energií. „Výdavky na energie tvoria v slovenských domácnostiach až 10 percent z celkových nákladov, okrem toho máme vysoko energeticky náročný priemysel. Vysoké ceny energií majú na našu ekonomiku väčší dopad ako v prípade iných krajín EÚ,“ uviedol Eduard Heger. „Aby sme ceny energií dostali pod kontrolu, presadzujeme zavedenie cenového stropu na všetok plyn a na zabezpečenie dostatočného množstva zemného plynu pre celú Európsku úniu podporujeme platformu EÚ pre spoločný nákup,“ spresnil premiér.

Predseda vlády SR zdôraznil, že v súčasnej situácii potrebujeme tiež rýchle prijatie flexibilného využitia nevyčerpaných eurofondov z programovacieho obdobia 2014 – 2020. Smerovali by najmä na kompenzácie strát v oblasti verejnej správy, ale aj pre malé a stredné podniky či energeticky náročný priemysel. Ak by tieto podniky boli nútené ukončiť výrobu, znamenalo by to ďalšie ekonomické škody pre hospodárstvo EÚ.

Tam, kde je to možné, prijíma Slovensko aj národné opatrenia na zabezpečenie dostatočného množstva energetických surovín. „Diverzifikujeme zdroje, Slovensko má plynové prepojenia so všetkými susednými štátmi. Závislosť od ruského plynu znižujeme nákupom surovín z Nórska, ako aj nákupom skvapalneného zemného plynu LNG,“ informoval Eduard Heger.

„Slovenská republika je pre Európsku úniu spoľahlivým partnerom. Dokazujeme to naším postojom voči Ukrajine, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa správame zodpovedne a proeurópsky. Akonáhle však zo strany EÚ prichádzajú riešenia, v ktorých sa na Slovensko akoby zabúda, musíme sa ozvať. Európska komisia je vplyvná inštitúcia a spoločné európske riešenie dáva nám ako členským štátom oveľa lepšiu východiskovú pozíciu pri zabezpečovaní dostatočného  množstva energetických surovín za primeranú trhovú cenu. A túto príležitosť musíme využiť,“ skonštatoval predseda vlády.

Eurokomisárka Kadri Simson sa vyjadrila, že chápe špecifickú situáciu Slovenskej republiky a hľadá spôsob, ako nám môže byť pri riešeniach energetickej krízy nápomocná.

Foto: Európska komisia/Vladimír Šimíček

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

29513