Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretol s predsedom Slovenskej advokátskej komory Viliamom Karasom

13.07.2021

„Advokát musí vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo. Musíte presvedčiť širokú verejnosť, že ste naozaj apolitický, čestný a spravodlivý,“ povedal predseda vlády Eduard Heger predstaviteľom Slovenskej advokátskej komory, s ktorými sa stretol dnes na Úrade vlády SR v Bratislave.

Na stretnutí sa predstavitelia venovali aktuálnym témam advokácie a advokátskej samosprávy a jej nezávislosti. Predseda komory Viliam Karas a podpredsedníčka Magdaléna Hromcová predstavili premiérovi fungovanie komory a objasnili, ako si komora plní svoje úlohy samosprávneho orgánu voči advokátom.

„Aj napriek niekoľkým excesom, ktoré sa vyskytujú v každej profesii, si advokácia plní svoje úlohy. Úlohou advokátskej komory, a aj mojím osobným cieľom, je budovať silnú samosprávu s dôrazom na etiku povolania, nezávislosť advokácie a budovanie princípov právneho štátu,“ povedal predseda komory Viliam Karas.

Ďalšou z tém stretnutia bola aj spoločenská zodpovednosť advokácie. V tejto súvislosti zástupcovia komory predstavili premiérovi dobročinné aktivity advokátov a komory, projekty Nadácie slovenskej advokácie a aktivity na pomoc osobám zasiahnutým nejakou formou násilia v párových vzťahoch - Advokáti proti násiliu.

Slovenská advokátska komora má približne 6000 členov, je nezávislá na štáte a jej fungovanie je financované z členských príspevkov.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

28680